บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ ที่ใช้ในบ้านเรือน อุตสาหกรรม โดยทุกผลิตภัณฑ์ที่มีสารออกฤทธิ์ ที่กำหนดว่าต้องขึ้นทะเบียนจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งต้องควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทุกแบทช์ บริษัทได้มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมมาโดยตลอด