ป้องกันและกำจัดปลวก แมลง

ป้องกันและกำจัดปลวก แมลง
ป้องกันและกำจัดปลวก แมลง

เชนไดร้ท์ 1

เชนไดร้ท์ 1

กำจัดปลวก มด และแมลงสาบ ในบ้านเรือน ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงเฉพาะจุดอย่างง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง โดยเฉพาะจุดที่มีปัญหาเรื่องปลวก หรือบริเวณที่ต้องการป้องกัน ปลวก มอด มด และแมลงสาบ โดยตัวยาไม่ฟุ้งกระจาย เพราะมีหลอดฉีดพ่นนิรภัยขนาดเล็กและยาวเป็นพิเศษ ซอกซอนเข้าฉีดตามรอยแตก รอยต่อ และซอกมุมของพื้นและผนัง

Chaindrite_1.pdf เชนไดร้ท์ 1