preloading


"ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจและพิจารณาตำแหน่งงานที่ทางเชอร์วู้ดกำลังเปิดรับ โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อกรอกข้อมูล แบบฟอร์มต่อไปนี้ หลังจากที่คุณกรอกใบสมัครเสร็จแล้วอีเมลจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณ"


 • ขั้นตอนที่ 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 • ตัวอักษรไม่ถูกต้อง
 • ข้อมูลที่ป้อนผิดพลาด
 • โปรดระบุข้อมูล
 • วันไม่ถูกต้อง
 • เดือนไม่ถูกต้อง
 • ปีไม่ถูกต้อง
 • โปรดเลือก
 • รูปแบบอีเมล์ไม่ถูกต้อง
 • ขนาดไฟล์ใหญ่สุด 2MB
 • invalid file format (You can upload .PDF and .DOCS)

1. ข้อมูลส่วนตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคยทำบัตรประกันสังคม

 

สถานะทางทหาร

ขนาดไฟล์ใหญ่สุด 2MB

 

ขนาดไฟล์ใหญ่สุด 2MB

 

ถัดไป

2. ข้อมูลการติดต่อ

ที่อาศัยปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก่อนหน้า
ถัดไป

3. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว

สถานะภาพ

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

ก่อนหน้า
ถัดไป

4. ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

การศึกษา

   

   

   

   

   

   


  ประวัติการทำงานและข้อมูลนายจ้าง

    

    

    

    

    

    

    

    

   ก่อนหน้า
   ถัดไป

   5. ทักษะและความสามารถ

   ภาษา

   ระดับความสามารถ พูด อ่าน เขียน
   ดี พอใช้ แย่ ดี พอใช้ แย่ ดี พอใช้ แย่
   ภาษาไทย
   ภาษาอังกฤษ
   ภาษาอื่นๆ /

   ความสามารถพิเศษ

    

    

    

    

   ก่อนหน้า
   ถัดไป

   6. ข้อมูลและรายละเอียดอื่นๆ

    

    

   บุคคลในบริษัทฯ ที่ท่านรู้จัก

    

   ท่านเคยทำงานที่นี่มาก่อนหรือไม่ ?

   ท่านดื่มสุราหรือไม่ ?

    

   ท่านสูบบุหรี่หรือไม่ ?

    

   ท่านเคยเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่ ?

    

    

    

    

    

    

    

    

   กรณีฉุกเฉิน ติดต่อ

    

    

    

   บุคคลอ้างอิง

   ลำดับที่ 1

    

    

    

    


   ลำดับที่ 2

    

    

    

    


   บันทึกเพิ่มเติมซึ่งท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน / ผลงาน / ประวัติการพัฒนาฝึกอบรม / กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม

    


   ก่อนหน้า