preloading

HIGHLIGHT12 May 2020

ด้วยความห่วงใย... จากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด–19

img name

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบของบริจาคมูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำโดย คุณธนากร วัฒนวิจารณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในวันที่ 24 เมษายน 2020 ที่ผ่านมา

ทางเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน......

image name