preloading

สารป้องกันกำจัดโรคพืช 2 พลังบวก ป้องกันกำจัดโรคที่สำคัญ ในนาข้าว เช่น โรคใบใหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคใบขีดแดง โรคใบจุดสีน้ำตาลโรคใบขีดสีน้ำตาล และโรคดอกกระถิน โรคในหอม กระเทียม เช่น โรคใบจุดสีม่วง ราสนิม

วิธีการใช้

อัตราการใช้ 10 ซี.ซี.+10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name