preloading

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช ที่มีอนุภาคเล็กกว่า 1 ไมครอน มีสภาพเป็นกลาง ผสมกับสารกำจัดศัตรูพืชชนิดอื่นได้ ป้องกันกำจัด โรคแคงเกอร์ สะแคปในพืชตระกูลส้ม ใบจุด ใบไหม้ ราน้ำค้าง และโรคขอบใบแห้งในนาข้าว เหมาะสำหรับทุกพืช

วิธีการใช้

อัตราการใช้ 20-40 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name