preloading

สารป้องกันและกำจัดเพลี้ยและแมลงต่างๆ ดังนี้ ป้องกันเพลี้ยหอย เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไก่แจ้ส้ม ไรแดง แมลงหวี่ขาว หรือใช้ผสมกับสารเคมีช่วยเสริมฤทธิ์ยา เพื่อประสิทธิภาพออกฤทธิ์ป้องกันได้ดีขึ้นและนานขึ้น ปลอดภัยใช้กับ โครงการเกษตรปลอดภัย (IPM)

วิธีการใช้

อัตราการใช้ 30-50 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name