preloading

ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวกและแมลงสูตรน้ำมันแบบอีซี (Emulsifiable Concentrate) มีประสิทธิภาพสูง ใช้กำจัดแมลงได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับบ้านหรืออาคารที่มีพื้นที่มาก ๆ ป้องกันปลวกยาวนานมากกว่า 4 ปี มีให้เลือกหลายความเข้มข้น

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name